JAK KUPIĆ ? 

Szanowni Klienci,


Aby kupić hulajnogę silnikową NITRO SCOOTERS możecie skontaktować się z nami telefonicznie, tel. +48 730 723 730 lub mailowo, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wyszkolona obsługa pomoże Wam wybrać odpowiedni model i akcesoria.

Po przyjęciu zamówienia skontaktujemy się z Państwem, aby ustalić dokładny termin dostawy oraz szczegóły zamówienia.


Niezmiernie pomocna przy wyborze hulajnogi "na odległość" jest zakładka Filmy. O wszystkich modelach zostały nakręcone krótkie filmiki, znajdziecie tu Państwo również filmy z różnych przejażdżek. Zakładka FILMY znajduje się w górnym menu na stronie.


DOSTAWA ODBYWA SIĘ ZWYKLE W CIĄGU 1-2 DNI ROBOCZYCH OD POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA. W PRZYPADKU DŁUŻSZEGO CZASU REALIZACJI POINFORMUJEMY ZAMAWIAJACEGO O TERMINIE DOSTAWY


Prosimy zapoznać się z Warunkami handlowymi:


Postanowienia ogólne


Niniejsze warunki regulują prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy, dotyczące każdego towaru (zarówno samych produktów, jak i części zamiennych), który Sprzedający sprzedaje Kupującemu. Niniejsze warunki są wiążące dla Sprzedającego, a od momentu zawarcia umowy sprzedaży (zarówno w formie pisemnej, jak i poprzez przesłanie zamówienia za pośrednictwem mediów elektronicznych – fax, e-mail, telefon) również dla Kupującego. Umowa sprzedaży oznacza akceptację przez Sprzedającego zamówienia Kupującego. Kupujący, składając wiążące zamówienie, potwierdza, że akceptuje Warunki handlowe Sprzedającego. Jeśli Kupujący nie jest w stosunku do Sprzedającego konsumentem, stosunki prawne między nimi regulują postanowienia Kodeksu Handlowego.


Zamówienie towaru

 1. Kupujący zamawia towar lub części zamienne na podstawie oferty, znajdującej się na stronie internetowej Sprzedającego (www.motohulajnogi.pl), z podanymi kodami zamówienia oraz nazwami towarów (wraz z wyborem koloru produktu).
 2. Sprzedający może przyjąć również zamówienie złożone w inny sposób, jeśli nie wpływa to na ważność umowy sprzedaży, jednak w takim przypadku ma prawo wymagać od Kupującego pisemnego, elektronicznego lub faksowego potwierdzenia tegoż zamówienia, które po niniejszym potwierdzeniu staje się wiążące.
 3. Kupujący składając zamówienie na towar, przejmuje wszelką odpowiedzialność za prawidłowość zamówionego produktu oraz za wszelkie ewentualne szkody, powstałe w wyniku nieprawidłowego wyboru.
 4. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za sporządzone przez siebie – wysłane zamówienie – tzn. również za zamówiony typ, kolor i ilość.
 5. Sprzedający potwierdzi zamówienie nie później niż w terminie 72 godzin drogą elektroniczną (e-mailem) lub telefonicznie. Jeśli wybrano dostawę za pobraniem, Kupujący zostanie poinformowany o wysyłce towaru w dniu przekazania paczki kurierowi.
 6. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia.

 

Cena zakupu, płatność

 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu za dostarczony towar cenę zakupu, która podana jest w cenniku Sprzedającego, obowiązującym w momencie przyjęcia zamówienia, chyba że strony ustaliły inaczej.
 2. Sprzedający jest płatnikiem VAT.
 3. Ceny podane na stronie www.motohulajnogi.pl rozumiane są jako propozycja umowy sprzedaży.d) Sprzedający może udzielić Kupującemu indywidualnego rabatu od ceny podanej na stronie internetowej www.motohulajnogi.pl.
 4. W cenę towaru nie jest wliczony koszt transportu oraz opakowania, chyba że przy konkretnym towarze wyraźnie zaznaczono inaczej.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiana cen bez wcześniejszego powiadomienia i zgody Kupującego nie jest możliwa dla już potwierdzonych zamówień, wyjątkiem może być jedynie działanie siły wyższej.


Warunki dostawy

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby przesyłki docierały szybko i bezproblemowo.
 2. Standardowe warunki dostawy są następujące: 

a. W przypadku posiadania towaru na magazynie:   

 • sposób dostawy
 • przesyłka kurierska   
 • płatność z góry (przelew bankowy) lub płatność przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)

b. W przypadku braku towaru na magazynie:   

 • sposób dostawy – przesyłka kurierska   
 • płatność z góry (przelew bankowy) przy złożeniu zamówienia (otrzymanie przedpłaty warunkuje rozpoczęcie realizacji zamówienia). 

 

W przypadku zakupu za pobraniem towar zostanie przekazany kurierowi w terminie max. 7 dni roboczych od otrzymania wiążącego zamówienia, chyba że na potwierdzeniu zamówienia Sprzedający podał inny termin. Czas doręczenia to 1-2 dni robocze.

 

3. Kupujący jest zobowiązany przy odbiorze towaru podpisać dokument odbioru. Podpisując dokument Kupujący potwierdza kompletność i prawidłowość towaru oraz brak widocznych wad.


Prawo własności, ryzyko uszkodzenia

 1. Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego w momencie zapłaty pełnej ceny zakupu. Do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu Kupujący nie ma prawa dysponować, zastawić, wynajmować ani w inny sposób prawnie lub faktycznie obciążać towaru Sprzedającego.
 2. Odpowiedzialność za uszkodzenie towaru przechodzi na Kupującego w momencie jego dostawy lub odbioru przez Kupującego.
 3. Zniszczenie, utrata lub kradzież towaru nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty Sprzedającemu ustalonej ceny zakupu.


Warunki gwarancji

 1. Sprzedający odpowiada za kompletność i sprawność dostarczonego towaru oraz jego akcesoriów w czasie dostawy.
 2. Okres gwarancyjny dla towaru sprzedawanego przez Sprzedającego wynosi 24 miesiące od dnia dostawy towaru Kupującemu przy zachowaniu wszystkich warunków, określonych w instrukcji obsługi, chyba że wyznaczono gwarancję przedłużoną. Okres gwarancyjny dla firm (osób prawnych, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą) wynosi 12 miesięcy. Dla podmiotów, udostępniających produkty do wypożyczania-najmu (wypożyczalnie), nie udzielamy  gwarancji.
 3. Poza roszczeniami prawnymi, wynikającymi z wad dostarczonego towaru, Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za inne szkody, utracone zyski czy do kary umownej.
 4. Warunkiem bezpłatnego usunięcia wad w okresie gwarancyjnym jest wykorzystywanie towaru zgodnie z przeznaczeniem oraz według zaleceń Sprzedającego lub producenta, które znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi.
 5. Jeśli Kupujący lub inne osoby bez wiedzy i pozwolenia Sprzedającego wykonają naprawy lub inne ingerencje w dostarczony towar w okresie gwarancyjnym, Kupujący traci prawa, wynikające z udzielonej gwarancji.
 6. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym uruchomieniem lub montażem, niewłaściwą obsługą towaru, nieprawidłową konserwacją lub niefachową ingerencją. Sprzedający nie udziela również gwarancji na towar, który na skutek sposobu jego użytkowania lub nadmiernego obciążenia podlega przedwczesnemu zużyciu. Sprzedający nie udziela także gwarancji na wady towaru, wynikające z nieprawidłowego przechowywania towaru przez Kupującego.
 7. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne, podlegające naturalnemu zużyciu.
 8. Jeśli w zakupionym towarze wystąpi wada, na którą udzielana jest gwarancja, można skorzystać z prawa odpowiedzialności za wady sprzedanego produktu wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji (Sprzedający prześle Kupującemu do wypełnienia „Protokół reklamacyjny“ oraz dalsze informacje). Kupujący ma obowiązek zawsze przedstawić oryginał Karty gwarancyjnej.
 9. Decyzję o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji podejmuje osoba upoważniona przez Sprzedającego niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru. W bardziej skomplikowanych przypadkach, kiedy nie można podjąć decyzji o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji u Sprzedającego bez wyjaśnień producenta, Sprzedający musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kupującego.
 10. Możliwość usunięcia wad a także ustalenie jaki termin jest odpowiedni do usunięcia tych wad, uzależnione są od okoliczności poszczególnej sprawy. Ogólnie można stwierdzić, że bardziej złożone i trudniejsze do usunięcia wady będą wymagały odpowiednio dłuższego terminu.
 11. Reklamacja niekompletnego lub niewłaściwie dostarczonego towaru musi zostać złożona niezwłocznie w formie możliwej do udowodnienia (pisemnie lub e-mailem) bezpośrednio do Sprzedającego, a towar taki nie może zostać uruchomiony.
 12. Miejscem realizacji gwarancji jest zakład Sprzedającego.


Odstąpienie od umowy sprzedaży


Odstąpienie w przypadku zakupu towaru w sklepie internetowym:


Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru (w przypadku zakupu przez Internet). W takim przypadku musi odesłać nieuszkodzony towar bez oznak używania lub zużycia, w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku zmniejszenia wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu.

Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów w przypadku zakupów bezpośrednich np.: w punkcie sprzedaży.

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób.

Zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej celem ułatwienia obliczania terminów na zwrot wzajemnych świadczeń.

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej. 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zużyciu,
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, 

 

Anulowanie zamówienia przed dostawą

Za anulowanie zamówienia przed dostawą rozumie się sytuację, kiedy Zamawiający poprosi o anulowanie zamówienia przed dostarczeniem towaru lub przed przekazaniem przesyłki kurierowi. W takim przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat, związanych z anulowaniem zamówienia. W przypadku, gdy zamówiony towar został już w sposób udokumentowany przekazany kurierowi, Sprzedający ma prawo do zwrotu kosztów przesyłki danego towaru (do Kupującego i z powrotem).

Prawo decydujące, rozstrzyganie sporów

 1. Stosunek prawny pomiędzy Sprzedającym z jednej strony a Kupującym – konsumentem (osobą fizyczną, która podczas zawierania i realizacji umowy nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej) z drugiej strony regulują właściwe postanowienia Kodeksu cywilnego.
 2. Stosunek prawny pomiędzy Sprzedającym z jednej strony a Kupującym – osobą fizyczną lub prawną, która nie jest konsumentem – z drugiej strony regulują właściwe postanowienia Kodeksu handlowego.
 3. Ewentualne spory, powstałe w związku z niniejszymi warunkami handlowymi, strony będą starały się rozwiązać w sposób polubowny, przede wszystkim w formie pisemnej.
 4. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, spór zostanie rozpatrzony i rozstrzygnięty zgodnie z prawem polskim.


Postanowienia końcowe

Wszystkie warunki i kary, łącznie z karami umownymi, są według oświadczeń stron stosowne i słuszne. Zapłata kary umownej nie ma wpływu na prawo do odszkodowania. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie ma wpływu na uzgodnienia dotyczące kar ani na pozostałe uzgodnienia, z charakteru których wynika, że będą trwać nawet po rozwiązaniu umowy na drodze odstąpienia.


Warunki handlowe obowiązują od 25.12.2014 r. do odwołania.


Regulamin reklamacyjny


W celu zapewnienia spójnej i prawidłowej procedury rozpatrywania reklamacji towarów, sprzedawanych przez naszą firmę klientom bezpośrednim, wydano następujący regulamin reklamacyjny:


Artykuł nr 1 – Odpowiedzialność za wady towaruJeśli w zakupionym towarze zostanie stwierdzona wada, zgodnie ustawą kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) Kupujący ma prawo do reklamacji tejże wady. Wyjątek stanowią towary sprzedawane za niższą cenę z wadą, z powodu której ustalono niższą cenę. Takiej wady nie można reklamować.
Warunkiem uznania reklamacji jest przedstawienie oryginału karty gwarancyjnej. Bez niej produkt będzie można naprawić wyłącznie na koszt odbiorcy. Odpowiedzialność za wady zanika, jeśli reklamacja nie została złożona w okresie gwarancyjnym. Sprzedający ma obowiązek wydać Kupującemu pisemne zaświadczenie o dacie złożenia reklamacji.


Artykuł nr 2 – Terminy składania reklamacjiZawiadomienie o stwierdzonych wadach Kupujący musi złożyć wypełniając Protokół reklamacyjny. W indywidualnych przypadkach zawiadomienie można złożyć w formie pisemnej (e-mailem, listownie). W obu przypadkach Kupujący musi podać stwierdzone wady.


Artykuł nr 3 – Podstawowe uprawnieniaJeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.  Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów

Artykuł nr 5 – Miejsce realizacji gwarancjiW zależności od typu wady naprawa wykonywana jest w zakładzie sprzedającego lub producenta.Przed realizacją reklamacji prosimy o wcześniejszy kontakt: + 48 730 723 730, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Artykuł nr 6 – Pozostałe postanowieniaWymogiem reklamacji jest opisanie reklamowanej wady, dostarczenie wadliwego towaru oraz propozycja Kupującego, dotycząca sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W celu ułatwienia i przyspieszenia postępowania reklamacyjnego zalecamy Kupującemu udokumentowanie wady z dokładnym wyjaśnieniem jej powstania.